logo 600-600

D.A.T.O. - methode

De grootste fout die gemaakt wordt bij transformatieprocessen is dat er geen of te weinig rekening wordt gehouden met de ‘zachte’ kant van de organisatie. Traditioneel is bij veranderprocessen de focus teveel gericht op kosten en kwaliteit. Maar hierdoor mislukt vijftig procent van de transformaties. Door de individuele waarden onvoldoende in het proces te betrekken, worden mensen ‘verander moe’, passief en geven ze andere zaken prioriteit. Hierdoor verdwijnt het draagvlak en is de transformatie gedoemd te mislukken.

Om succesvol te veranderen is meer nodig dan een droom, een wens, een hulpvraag of simpelweg het stellen van een doel. Om daadwerkelijk en duurzaam te transformeren is kennis, motivatie, discipline en een beetje hulp van Nusa Services nodig. Om tot de kern van de organisatie, het team of de persoon te komen, gebruiken wij de D.A.T.O.-methode.

De D.A.T.O-methode is een weldoordachte en bewezen manier van verandermanagement die je helpt op een flexibele wijze om te gaan met jouw persoonlijke en/of organisatorische uitdagingen, behoeften en wensen. Het is een overkoepelende methode die diverse submethoden omvat met uitleg, praktische tips en opdrachten.

Met de D.A.T.O.-methode kijken we in het transformatieproces naar alle waarden in een holistische benadering. Dan gaat het om de organisatiewaarden, de waarden voor het team én wat dit betekent voor het individu. Dat levert veel op. Binnen het transformatieproces zorgt dit voor draagvlak in alle lagen. Het zorgt daarnaast voor inzicht in jouw bijdrage aan het resultaat van de klant en of dit past bij je eigen waarden. Deze match tussen organisatie, team en individu leidt tot meer (werk)geluk en succesvollere organisaties.

De essentie van de transformatie

Waar gaat het echt om als we transformeren op organisatorisch, team of persoonlijk vlak…

Een missie 900

Bij elke transformatie doorlopen we de volgende stappen:

Doel

We beantwoorden vragen als: Wat wil jij of de organisatie? Waar wil jij of de organisatie nu echt heen? Wat is de noodzaak? Voor wie doe je het?

Analyseren

We bepalen met elkaar wanneer de transformatie geslaagd is en wat daarvoor nodig is. Daarvoor analyseren we het doel op verschillende aspecten. We ontrafelen het transformatieonderwerp en maken ruimte voor het accepteren van patronen en dynamieken.

Testen

We testen het doel achter het doel en experimenteren met verschillende methoden en modellen om te meten of de transformatie geslaagd is.

Omslag

We verankeren de persoonlijke en organisatorische veranderingen en bepalen de voortgang. Zo zorgen we voor een blijvende verbinding met jezelf, het team en de organisatie.

Veranderingen met een blijvend resultaat

Met het doorlopen van de D.A.T.O. methode in de verschillende fasen gaan MENSEN doen waar ze gelukkiger van worden, dragen TEAMS bij aan de organisatiedoelen en persoonlijk geluk en zijn ORGANISATIES klaar voor de toekomst.

De D.A.T.O.-methode zorgt voor veranderingen met een blijvend resultaat. Zo dragen wij eraan bij om van Nederland het succesvolste land van de wereld te maken.

Drie lagen transformatie

Drie lagen transformatiemodel

Deze methode ondersteunt ons transformatiemodel. Het is een model in drie lagen: organisatie, team en persoonlijk. Om de transformatie duurzaam en succesvol te laten verlopen, doorloop je in dit model met de D.A.T.O.- methode alle lagen. Van links (organisatie transformatie) naar rechts (persoonlijke transformatie). Het is dé manier om naar een op waarden gebaseerde toekomst te kijken voor mens en organisatie.

Met het doorlopen van de D.A.T.O.-methode in de verschillende fasen gaan MENSEN doen waar ze gelukkiger van worden, dragen TEAMS bij aan de organisatiedoelen en persoonlijk geluk en zijn ORGANISATIES klaar voor de toekomst.

Waarom Nusa Services?

  • Nusa Services heeft vele jaren ervaring in het bedrijfsleven en heeft bewezen organisaties succesvol en duurzaam te kunnen transformeren.
  • Nusa Services heeft coaches, systemisch werkers, projectmanagers, procesmanagers en teammanagers. Zo hebben wij specialisten voor elke fase van de transformatie. Al onze mensen zijn getraind op de D.A.T.O.-methode.
  • Nusa Services ziet hindernissen en belemmeringen als uitdagingen. Wij zijn flexibel en kunnen inspringen en bijdraaien waar nodig.

Zo halen we jouw doelen en maken we jou en/of je organisatie gelukkig en succesvol.

Hand met vlinder