D.A.T.O - methode

Nusa Services heeft de D.A.T.O-methode ontwikkeld en werkt volgens deze methode bij alle coach-trajecten, workshops en opleidingen. Zowel bij persoonlijke ontwikkeling als bij organisatie transformaties.

De D.A.T.O – methode is een vorm van verandermanagement die je helpt op een flexibele manier om te gaan met jouw persoonlijke en/of organisaties uitdagingen en wensen. Op deze manier zorg je ervoor dat je focus houdt op de dingen die er echt toe doen!

Met behulp van afbeeldingen, film en muziek worden verschillende onderdelen van D.A.T.O aan je uitgelegd. Deze afbeeldingen, film en muziek hebben als doel je dieper te laten nadenken over hoe jij met je uitdagingen en wensen omgaat. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende praktische oefeningen. Met deze oefeningen ontwikkel je nieuwe vaardigheden welke jouw persoonlijke wilskracht – de kracht om processen en patronen te veranderen – zullen vergroten.

D.A.T.O bestaat uit een aantal onderdelen die tijdens het proces aan bod kunnen komen. Dit zijn de volgende onderdelen:

Doel:                Wat wil jij of de organisatie? Waar wil jij of de organisatie nu echt heen? Wanneer is het geslaagd?

Analyseren:    Ruimte maken voor en het accepteren van patronen en dynamieken.

Testen:            Nieuwe methodes toepassen en testen. Werkt het niet, probeer wat anders.

Omslag:          Flexibel omgaan met jezelf of met de organisatie.

Belangrijke kernwaarden zijn:

  • Alles – iedereen hoort erbij
  • Alles – iedereen is belangrijk.
  • Successen ervaren maakt gelukkig.
D.A.T.O 600

D.A.T.O is geschikt voor verschillende problemen, maar ook voor het vergroten van het algemeen welzijn. Je kunt er dus ook profijt van hebben als je geen klachten ervaart.

D.A.T.O in het kort

  • De D.A.T.O-methode is een handig gestructureerde methode die gebruikt wordt bij veranderprocessen.
  • Met veranderprocessen bedoelen we persoonlijke ontwikkelingen tijdens coachtrajecten & opleidingen en organisatieveranderingen bij projecten & reorganisaties.
  • Elk onderdeel heeft subonderdelen met uitleg en praktische tips en opdrachten.
  • De methode is transparant, flexibel, praktisch en meetbaar.

Het ontstaan

Tijdens het ontwikkelen van deze methode hebben we gebruik gemaakt van de jarenlange ervaring met procesmanagement – projectmanagement – transformaties & transities. Zowel binnen organisaties en tijdens persoonlijke ontwikkelingen. We hebben gezien wat werkt en we hebben gezien waarom het soms niet, geheel, werkt. We hebben onze ervaring tijdens coachtrajecten gebruikt, waarbij we gekeken hebben wat het beste werkt voor eenieder die op zoek was naar persoonlijke ontwikkeling.

We hebben ook gebruik gemaakt van NLP-technieken – systemisch werk – scrum en lean.