FAMILIEOPSTELLING / ORGANISATIEOPSTELLING

Kennis maken met systemisch werk

De therapeutische werkmethoden van systemisch werk zijn o.a. familieopstellingen en organisatieopstellingen. Beide prachtige manieren om de dynamieken en patronen binnen jouw systeem te herkennen.  Of het nu gaat om balans te herstellen, om jouw plek te vinden of om weer in verbinding met jezelf en de ander te komen, met een opstelling wordt het knelpunt snel inzichtelijk en er kan heling plaatsvinden.

De “opstelling” is een methode ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger. Een opstelling geeft een driedimensionaal zicht van het systeem. Met behulp van groepsleden die als plaatsvervangers van familie- of teamleden fungeren (de representanten), krijgen we inzicht in de verborgen dynamieken. De representant ervaren dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen als die van de oorspronkelijke familie- of teamleden.

Het zichtbaar maken van de disbalans of ‘verkeerde’ plek binnen het systeem en het zoveel mogelijk herstellen van de onderlinge verhoudingen en verbindingen in de opstelling geven een nieuwe impuls aan het doorbreken van de huidige patronen. Systemisch werk geven indrukwekkende ervaringen met een doorwerkend helend effect voor zowel de personen die de vraag hebben ingebracht als het systeem waarbinnen de vraag zich heeft afgespeeld.

Ervaren begeleiders

De ervaren begeleiders zijn niet alleen specialisten in systemisch werk, ook binnen andere gebieden hebben ze jarenlagen ervaring met trainen, coachen en begeleiden.  Je veilig en vertrouwd voelen vinden we belangrijk.

Doe je een dagje met ons mee?

prijs

125,00 incl BTW