NEUROLINGUISTISCH PROGRAMMEREN (NLP)

De meeste van jullie kennen Epke ‘the Flying Dutchman’ Zonderland wel. Een zeer succesvolle turner. Hij heeft vele medailles en onderscheidingen gewonnen en dusver is hij vier keer uitgeroepen tot sportman van het jaar.

Herre Zonderland is de oudere broer van Epke. Herre is op zijn 9de begonnen met turnen op topsportniveau en hij deed mee aan verschillende grote internationale toernooien. Hij heeft zijn topsport carrière in 2009 beëindigd en hij is zich op andere dingen gaan richten. Herre en Epke, opgegroeid in hetzelfde gezin. Met, naar alle waarschijnlijkheid, dezelfde regels en voeding. Allebei topsporters waarbij ze allebei training, diëtisten, artsen, fysiotherapeuten en ondersteuning om zich heen hadden om zich verder te ontwikkelen. Ze hadden beide ook een trainer die hun naar de top kon begeleiden. En hoewel Herre erg succesvol was, was hij niet nét zo succesvol als zijn broer.

Zonder maar enige afbreuk te doen aan de uitzonderlijke prestaties van beide broers en al hun begeleiders, vragen we ons af: hoe kan het dat de één succesvoller is in wat hij doet en de ander, met dezelfde achtergrond en dezelfde kenmerken, minder succesvol?

Dat, is wat John Grinder en Richard Bandler zich in 1972 afvroegen.

Een stukje geschiedenis van NLP?

Er valt heel veel te vertellen over het ontstaan van NLP. En men zal het met hun eigen taal, vanuit hun eigen model van de wereld*, uitleggen. In onze uitleg proberen we het zo neutraal en feitelijk mogelijk weer te geven. Best lastig, vinden we, want NLP moet je beleven en ervaren. Het moet met alle zintuigen waargenomen worden. Je moet je onderdompelen om vervolgens nooit meer iets anders te willen dan communiceren met NLP als leidraad. Tot zover de neutraliteit…

Nusa Services Richard Bandler

Richard Bandler

Oprichter NLP Nusa Services John Grinder

John Grinder

Oprichter NLP

Bandler en Grinder

Richard Bandler was 20 jaar toen hij psychologie ging studeren aan de universiteit van California in Santa Cruz en ook lessen volgde bij John Grinder, een professor van nog geen dertig jaar oud die linguïstiek doceerde. Bandler nodigde Grinder uit om zijn Gestaltgroep te oberveren met als doel een soort taalstructuur te ontdekken in de gedragspatronen van de deelnemers.

De twee raakten bevriend en observeerde vervolgens verschillende therapeuten. De verschillen vielen direct op: waar sommige therapeuten buitengewone successen boekte met cliënten, behaalde andere therapeuten met min of meer dezelfde achtergrond veel minder resultaat. Iets in het gedrag of de taal was klaarblijkelijk bepalend en Bandler en Grinder besloten de succesvolle therapeuten in kaart te brengen. Het onderzoek legde het fundament voor wat vandaag bekend staat als NLP: het in kaart brengen van handelen van succesvolle mensen en het beschikbaar stellen van deze modellen aan diegenen die hier ook succesvol in zouden willen zijn. Oftewel: het modelleren.

Wat is NLP?

De afkorting NLP staat voor Neurolinguïstisch Programmeren:

Neuro

Als we zien, horen, voelen, ruiken en proeven gaat dat via de neuro, oftewel de zenuwen, naar onze hersenen waar het wordt verwerkt.  In onze hersenen wordt de informatie gefilterd en vormt de overgebleven informatie een fragmentenreeks met beeld, geluid, geur en smaak die zich voortdurend in onze hersenen afspeelt.

Dat is erg goed. Het vergroot onze overlevingskans. Onze hersenen zijn geëvolueerd om gedrag te automatiseren in de hersenstam zodat we er verder niet over na hoeven te denken.  Het zou veel energie kosten als je iedere keer moest nadenken over hoe je je een deur opent, je kleding aantrekt of een boterham smeert.

Linguïstisch

Een ander woord voor linguïstisch is ‘taalkundig’. Aan onze ervaringen en het verwerken van die ervaringen geven we betekenis en hechten wij waarde. De betekenis uiten we via taal. Dit doen we verbaal, maar ook non-verbaal. Via onze taal, intonatie en lichaamstaal maken we duidelijk welke betekenis we aan onze waarneming geven.

Programmeren

Op het moment dat we betekenis hebben gegeven aan een ervaring, wordt er meteen een programma geopend in onze hersenen wat ervoor zorgt dat we in een bepaalde stemming terechtkomen. Als we in deze stemming zijn, worden er weer andere programma’s geactiveerd die ons lichaam beïnvloed en aanstuurt. Zo ontstaat lichaamstaal. Ons gedrag ligt in het verlengde van de betekenis die we aan onze waarnemingen hebben gegeven. We gedragen ons overeenkomstig de gedachten en gevoelens die uit onze waarnemingen ontstaan zijn. Ons gedrag bestaat uit onbewuste, automatische programma’s en aangeleerde patronen.

Zie ook het communicatiemodel waarin bovenstaand schematisch wordt weergegeven:

Nusa Services NLP Communicatiemodel

Inzicht en veranderen

NLP is enerzijds een methode waarmee het mogelijk is om inzicht te krijgen in hoe iemand de werkelijkheid waarneemt, hoe iemand betekenis geeft aan wat hij meent waar te nemen en waar dit vandaan komt. Anderzijds biedt NLP mogelijkheden om op een andere wijze te leren waarnemen, de betekenis van wat je waarneemt te beïnvloeden en om patronen te veranderen.

NLP bevat een aantal principes en technieken om patronen te herkennen en te analyseren in menselijke waarden, denkprocessen, gedrag en hun onderlinge interactie. NLP biedt instrumenten om naar de processen te kijken die achter gedrag schuilgaan om zo de onzichtbare krachten bloot te leggen en ze zichtbaar én dus veranderbaar te maken.

Wat kan je met NLP?

Met NLP leer je jouw emoties, gedachten en denkbeeld beter te begrijpen waardoor het mogelijk is er anders mee om te gaan als deze je in de weg zitten. Daarnaast bestaat NLP uit een aantal strategieën voor een succesvol leven, die je leren betere beslissingen te maken, je tijd beter en efficiënter te gebruiken en je dromen, doelen en wensen te realiseren.

Ook train je communicatieve vaardigheden met NLP waarbij de juiste taalpatronen gebruikt worden waardoor je betere gesprekken voert.

Dankzij de technieken van NLP word jij succesvol door goed af te kijken en te leren van anderen.

Nusa Services quote Maya Angelou

Wil je NLP komen ervaren?

Doe dan eens mee met onze driedaagse workshop

Klik hier voor meer informatie over de workshop

*Eigen model van de wereld:

is een van de vele NLP-vooronderstellingen. De NLP-vooronderstellingen dragen bij aan een positieve attitude richting jezelf (jouw zelfbeeld) en richting de ander.