Wat is een organisatieopstelling?

Wat is een organisatieopstelling

De Duitse filosoof en therapeut Bert Hellinger ontdekte een methode om verborgen dynamieken zichtbaar te maken via familieopstellingen. Maar deze methode bleek ook uitermate geschikt voor organisaties. Tijdens een organisatieopstelling wordt er gekeken naar je positie ten opzichte van jouw team of organisatie.  Wat zijn de patronen en welke dynamieken spelen er? In het bijzonder met betrekking tot de vraag die je hebt. Of er wordt als team/organisatie gekeken naar hoe het staat met de doelen, de klanten, de producten, de diensten en noem maar op.  Wat echt anders is dan een familieopstelling, is dat er bij organisatieopstellingen gekeken wordt naar het doel.

Het basisprincipe is hetzelfde als bij een familieopstelling. We kijken naar een organisatie vanaf het moment van ontstaan. Maar bij organisatieopstellingen kijken we ook naar de visie, de missie en naar de ontwikkeling die de organisatie heeft doorgemaakt. We houden de volgende delen in het oog: de mensen die er werken, de klanten, de producten of diensten en het doel. Ook binnen dit systeem kijken we naar overtuigingen, patronen en dynamieken.

We onderzoeken hoe gezond een organisatie is. En of het een organisatie is waar mensen zich goed voelen en waar ze hun werk goed kunnen doen.

Tijdslijn opstellingen

Hoe werkt een organisatieopstelling

Stel, jij hebt een vraag. Bijvoorbeeld: je zou willen weten hoe jouw team de samenwerking kan verbeteren of hoe de organisatie de bedrijfsdoelstellingen kan halen, en je komt er zelf niet uit. Dan kan je een coachtraject volgen. Zelfstandig of met je hele team. Maar je zou een en ander ook inzichtelijk kunnen maken met een opstelling.

We beginnen de opstelling met een intakegesprek. We gaan onderzoeken wat de vraag precies is. Waar heb je last van? Of wat is je doel? Wanneer zou een opstelling voor jou geslaagd zijn?

Dan gaan we de vraag opstellen d.m.v. representanten. Representanten zijn mensen en / of voorwerpen die iemand representeren. In ons voorbeeld, waarbij als team gezocht werd naar het behalen van de doelen, zouden we een representant voor het team, een representant voor de doelen, een representant voor de klanten en een representant voor de organisatie plaatsen.

Die mag je dan vervolgens in ‘het veld’ neerzetten, daar waar ze volgens jou goed staan. Het veld is de ruimte die we gebruiken waar de representanten in bewegen en in spreken. Wellicht hebben ze wel een essentie te geven.

Door de bewegingen in het veld, wordt het voor jou duidelijk hoe de patronen lopen en welke dynamieken er spelen. Je kunt je afvragen of je die herkent en of je ze zou willen houden. Waar dienen ze voor? Brengt het je en jouw team, om dit voorbeeld aan te houden, wat er nodig is? Et cetera.

Als dit duidelijk is gaan we het evalueren.  We zorgen er altijd voor dat het goed met je gaat voordat je naar huis gaat.

Voor wie geschikt?

  • Voor organisaties die voornemens zijn grote veranderingen door te voeren zoals transities, transformaties, outsourcing, insourcing, et cetera.
  • Bij structurele tegenstrijdigheden en/of verschillende belangen in organisaties.
  • Onduidelijke organisatiestructuren.
  • Onduidelijke rollen en functiebeschrijvingen.
  • Gebrekkige communicatie en coördinatie.
  • Voor organisaties die het belangrijk vinden dat hun mensen zich goed voelen en goed hun werk kunnen doen.

Meer informatie?

Bekijk een voorbeeld van een organisatieopstelling die we gedaan hebben.


Klik hier