Systemisch werk?

Met systemisch werk maak je verborgen dynamieken in families, gezinnen en organisaties zichtbaar. Het helpt je met het maken van de juiste keuzes en in je persoonlijke groei.


Wat is systemisch werk?

Iedereen begeeft zich in verschillende systemen en elk systeem kent zijn eigen overtuigingen, patronen en dynamieken. Denk bijvoorbeeld aan het systeem van het gezin waarin je bent opgegroeid of het systeem van jouw eigen gezin waarin ook de overtuigingen, patronen en dynamieken van jouw partner zijn meegenomen. Of het systeem van school, van je werk of team, van de voetbalclub, et cetera. Dynamieken en afhankelijkheden binnen zo’n systeem werken veelal verborgen onder de oppervlakte.

Bij systemisch werk brengen we de verborgen dynamieken aan de oppervlakte en kijken we naar de samenhang ervan. Je zult herkennen hoeveel invloed dit heeft op je gedachten en je gedrag. Bij het kijken naar systemen letten we op de rol die iemand vervult, interacties die er zijn tussen de mensen en de context die daarbij hoort.

Opstellingen

De Duitse filosoof en therapeut Bert Hellinger ontdekte een methode om die verborgen dynamieken zichtbaar te maken: de opstelling.

Opstellingen brengen iets wezenlijks over het systeem aan het licht, vrij van mening en oordeel. Deze methode heeft ons veel nieuwe inzichten opgeleverd. Het geeft je de mogelijkheid om op een andere manier keuzes te maken en het helpt je in jouw persoonlijke groei.

Opstellingen kunnen vanuit elk systeem gedaan worden, bijvoorbeeld in families, teams, sportploegen, jouw buurt en jouw klas. De meest voorkomende opstellingen zijn familieopstellingen en organisatieopstellingen.

Representanten

Bij opstellingen maken we gebruik van representanten. Representanten vertegenwoordigen mensen en gebeurtenissen binnen een bepaald systeem. Deze representanten krijgen een plek in de ruimte en de opstelling komt tot ‘leven’ doordat de representanten informatie verschaffen over gevoelens en gedachten en de eventuele drang om te bewegen.

Representanten kunnen mensen, maar ook voorwerpen zijn. Door het gebruik van voorwerpen kunnen we een tafelopstelling neerzetten wat vaak een bijzonder effectief geeft.

Systemisch waarnemen naar het verlangen of de pijn

Bij systemisch waarnemen kijken we naar de onderstroom. Wat wordt er zichtbaar?

We onderzoeken dan of:

  • er een terugkerend patroon is;
  • of meerdere mensen binnen het systeem het hebben;
  • welke diepte laag vast zit. (Waar zitten de overtuigingen?)
Welke dynamieken spelen zich af in de onderstroom?

Bij systemisch waarnemen kijken we naar de onderstroom. Wat wordt er zichtbaar?

We onderzoeken dan of:

  • er een terugkerend patroon is;
  • of meerdere mensen binnen het systeem het hebben;
  • welke diepte laag vast zit. (Waar zitten de overtuigingen?)