Wat is systemisch werk?

Iedereen begeeft zich in verschillende systemen, en elk systeem kent zijn eigen overtuigingen, patronen en dynamieken. Denk bijvoorbeeld aan het systeem van het gezin waarin je bent opgegroeid of het systeem van jouw eigen gezin waarin ook de overtuigingen, patronen en dynamieken van jouw partner zijn meegenomen. Of het systeem van school, van je werk of team, van de voetbalclub, et cetera. Dynamieken en afhankelijkheden die zich verbinden aan een systeem werken veelal verborgen onder de oppervlakte.

Bij systemisch werk brengen we de verborgen dynamieken aan de oppervlakte en kijken we naar de samenhang ervan. Je zult herkennen hoeveel invloed dit heeft op je gedachtes en je gedrag. Bij het kijken naar systemen letten we op de rol die iemand vervuld, interacties die er zijn tussen de mensen en de context die daarbij hoort.

Tafelopstelling Nusa Services 300-221

Representanten

Bij opstellingen maken we gebruik van representanten. Representanten vertegenwoordigen mensen en gebeurtenissen binnen een bepaald systeem. Deze representanten krijgen een plek in de ruimte en de opstelling komt tot ‘leven’ doordat de representanten informatie verschaffen over gevoelens en gedachten, en de eventuele drang om te bewegen.

Representanten kunnen mensen maar ook voorwerpen zijn. Door het gebruik van voorwerpen kunnen we een tafelopstelling neerzetten wat vaak als bijzonder effectief wordt ervaren.

Ijsberg systemisch werk 300-221

Opstellingen

De Duitse filosoof en therapeut Bert Hellinger ontdekte een methode om die verborgen dynamieken zichtbaar te maken: de opstelling.

Opstellingen brengen iets wezenlijks over het systeem aan het licht, vrij van mening en oordeel. Deze methode heeft ons veel nieuwe inzichten opgeleverd. Het geeft je de mogelijkheid om op een andere manier keuzes te maken en het helpt je in jouw persoonlijke groei.

Opstellingen kunnen vanuit elk systeem gedaan worden bijvoorbeeld in teams, sport, jouw buurt, jouw klas. De meest voorkomende opstellingen zijn familieopstellingen en organisatieopstellingen.

Vloerankers Nusa Services 300-221

Voor wie geschikt?

  • Ik of ons team kan de doelen niet halen.
  • Ik weet niet wat ik wil.
  • Ik heb geen of slecht contact met mijn familie.
  • Ik heb het gevoel vast te zitten.
  • Ik zou zo graag meer vrijheid willen ervaren.
  • Ik heb lichamelijke klachten maar weet niet wat hier de oorzaak van is.
  • Ons team wordt niet gehoord.
  • De organisatie verandert en wij weten niet wat er van ons verwacht wordt.
  • Waar doen we het voor?
  • Ik zou graag willen doorgroeien.