Team transformatie

Team transformatie

Binnen een organisatie lopen er veel zaken door elkaar. Een bedrijf bestaat immers nooit uit losstaande activiteiten. Continu vindt er interactie plaats tussen bijvoorbeeld marketing, sales en delivery. De onderlinge afhankelijkheden tussen al die teams zijn groot. Tel daarbij de interactie met de klant en het is niet gek dat er wel eens frustratie ontstaat tussen de verschillende bedrijfsprocessen en teams.

In elke workflow vindt interactie plaatsvindt met andere actoren. Hierin is vaak veel winst te behalen. Winst in de vorm van efficiency, klanttevredenheid en gelukkigere medewerkers. Teamtransformaties helpen hierbij.

Van bedrijfsdoelstellingen tot het individu

Het klinkt simpel, maar het is zeker niet makkelijk. Het is verstandig om te beginnen met een globale bedrijfsscan waarin je al je processen spiegelt aan je bedrijfsdoelstellingen. Er vinden tientallen, en misschien wel honderden, handelingen plaats, maar welke daarvan hebben nou de meeste impact op je bedrijfsdoelstellingen? Beantwoord deze vragen niet in je eentje en al helemaal niet top-down. Schakel klanten in en vraag feedback aan medewerkers die het raakt. Grote kans dat die tientallen handelingen zijn terug te brengen tot een veel beperkter aantal kernprocessen. Als daar wordt afgedreven van de oorspronkelijke bedrijfsdoelstellingen, is daar de echte winst te behalen. Winst in de vorm van euro’s, maar ook winst in de vorm van productiviteit, tevreden klanten en gelukkige medewerkers.

NUSA helpt

Zorgvuldige transformaties binnen en buiten teams kosten tijd en aandacht. Behalve de praktische aanpassingen, raakt het de daadwerkelijke cultuur van je bedrijf. Het gaat veel verder dan het maken van een paar afspraken, want anders was het al veel eerder gebeurd. Het is een proces dat op de agenda van de betreffende medewerkers moet blijven staan en geregeld getoetst moet worden. Stel je hierbij gerust kwetsbaar op. Richting je medewerkers én klanten.

Wij helpen je hier graag bij. Met onze D.A.T.O.-methode zorgen we voor inzicht in afzonderlijke processen en de waarden van je bedrijf, je medewerkers en de klant. Wij verbinden de ‘harde’ met de ‘zachte’ kant en laten dit alles aansluit op je bedrijfsdoelstellingen.

Door hier op teamniveau goed zicht op te hebben, blijf je niet achter met frustratie, ontevreden klanten of desinvesteringen, maar maak je met een succesvolle procesoptimalisatie echt het verschil!

Meer weten? We komen graag met je in gesprek!

Team transformatie

Team transformatie

Nusa Services heeft de D.A.T.O.-methode ontwikkeld. Deze methode ondersteunt ons drie lagen transformatiemodel. team coaching geeft invulling aan de team transformatielaag uit dit model.

ZO HELPEN WIJ JE AAN EEN GELUKKIGER LEVEN. GAAN JULLIE MEE OP JULIE TEAM REIS?

Drie lagen transformatie