Vergoeding

Vergoedingen voor coaching en opleiding

In veel gevallen zijn er mogelijkheden om de opleiding geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen. En in een aantal gevallen is het ook mogelijk om coachtrajecten vergoed te krijgen. Omdat je misschien niet bekend bent met alle mogelijkheden hebben we hier het een en ander op een rijtje gezet. Maar ga ook zelf op onderzoek uit of vergoeding voor jou van toepassing kan zijn.


Via de werkgever

Veel werkgevers zien het belang van goede coaching en opleiding voor hun medewerkers. Daarom is de kans aanwezig dat bij jouw organisatie een bedrag is opgenomen voor coaching en opleiding. Sommige organisaties hebben een loopbaanbudget of een opleidingsbudget die ze ter beschikking kunnen stellen, waarmee ze bijdrage in de ontwikkeling en inzetbaarheid van de medewerkers.

Bedrijfsarts

In het kader van preventie van burn-out en voorkoming van langdurig ziekteverzuim is soms eveneens vergoeding mogelijk. Neem daarover contact op met je bedrijfsarts of de Arbodienst van je bedrijf.

Belastingaftrek voor particulieren

Vaak kunnen kosten voor coaching en opleidingen afgetrokken worden van de belasting. Dit is mogelijk onder de post ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Er is een aantal voorwaarden aan deze aanpak verbonden. Meer informatie vind je op de site van de Belastingdienst over belastingaftrek voor studiekosten


Belastingaftrek voor ondernemers

Voor ondernemers geldt dat coaching en opleidingen aftrekbaar is van de kosten die je maakt.  Check voor de zekerheid altijd even bij de belastingdienst wat de aftrekposten voor ondernemers zijn.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Mocht je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, dan is de kans groot dat het coachtraject wordt vergoed. Coaching heeft immers een gunstig effect op het weer arbeidsgeschikt krijgen van mensen. Win meer informatie in bij je verzekeraar.

Het UWV

Als je een uitkering hebt, kun je bij uitkeringsinstantie UWV informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met het UWV bijvoorbeeld een ‘Individuele Reïntegratieovereenkomst’ sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget beschikbaar waarmee je je coachingstraject of opleiding om je op een nieuwe functie te richten geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.


Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) kan uitkomst bieden bij individuele begeleiding.
Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid te handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden/ handelingen, toezicht en interventies op- en het aansturen/ corrigeren van gedrag ten gevolge van een stoornis. Ook kan het gaan om oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kies je je eigen zorgverleners en daarom kan het interessant zijn als je een coachtraject bij Nusa Services volgt. Voor meer informatie raden we aan contact op te nemen met jouw gemeente of zorgverzekering.