Voorbeeld van een familieopstelling

Voorbeeld familieopstelling

Elke opstelling begint met de intake. Daarna zal de vraaginbrenger mensen of voorwerpen op een plek in de ruimte neerzetten, zodat het veld zichtbaar wordt. De representanten geven door middel van beweging of woorden weer wat er speelt.

De intake:

De vraaginbrenger geeft aan het lastig te vinden om vertrouwen hebben. Dat wist ze eigenlijk al maar dacht daar mentaal toch al wel een heel stuk verder in te zijn dan waar ze de laatste tijd achter is gekomen. In haar privéleven belemmert het gebrek aan vertrouwen haar minder dan op haar werk. De relaties op het werk kunnen een stuk beter en ze heeft de overtuiging dat het wantrouwen ook niet meer nodig is. Ze wil ervan af. Vroeger, in haar jeugd, heeft wantrouwen een functie gehad. In een onveilige omgeving is wantrouwen een mechanisme geweest dat haar alert hield. Waakzaam, een overlever. Nu is die onveilige situatie er niet meer en zou ze graag haar eigen patroon willen doorbreken.

Het veld:

De representanten werden opgesteld voor haar vader, moeder en haar zussen.

De beweging:

De representanten gingen op een plek in het veld staan. Dit is niet dezelfde plek als waar ze in eerste instantie geplaatst zijn door de vraaginbrenger, want eenmaal in het veld zijn ze zelf gaan bewegen.

Opvallend was dat, na een interventie, het systeem ging staan zoals we dat binnen de familieopstelling als helend zouden ervaren. Echter, de representant voor de vraaginbrenger ging niet op die plek staan. Ze wilde niet mee de beweging in.

Het inzicht:

Soms is het in een opstelling nog niet mogelijk om een helende beweging te maken. Een helende beweging is letterlijk een beweging die de vraaginbrenger helpt naar het ‘helen’ van de pijn, maar dat maakt de opstelling niet minder succesvol. De vraaginbrenger gaf aan dat ze herkende wat de representanten haar teruggaven. Ze is zich bewust van de stappen die ze zou kunnen nemen om naar heling te komen. Een rijk inzicht! Want als ze echt zou willen, weet ze nu wat haar te doen staat.

We hebben geen vervolgafspraak gemaakt. Als ze eraan toe is, laat ze vast weer van zich horen.

Terug naar familieopstellingen