Voorbeeld van een organisatieopstelling

Voorbeeld organisatieopstelling

Elke opstelling begint met de intake. Daarna zal de vraaginbrenger mensen of voorwerpen op een plek in de ruimte neerzetten, zodat het veld zichtbaar wordt. De representanten geven door middel van beweging of woorden weer wat er speelt.

Achtergrond organisatie n.a.v. de intake:

De aandeelhouders, Private Equatie, hebben bepaald dat er een transformatie moet plaatsvinden met als doel kosten te reduceren binnen het bedrijf. Dit heeft weer als einddoel dat er een grotere winstmarge is waardoor de organisatie beter verkoopbaar wordt. De huidige situatie binnen de organisatie is dat er veel onrust heerst. De oorzaak hiervan zijn personele wisselingen door ontslag en ziekte. Hierdoor worden doelen niet behaald maar bijgesteld.

Het veld:

De representanten werden opgesteld met de volgende informatie: bedrijf A heeft aandeelhouders, Management, middenmanagement en medewerkers.

De beweging:

De representanten gingen op een plek in het veld staan. Dit is niet dezelfde plek als waar ze geplaatst zijn door de vraaginbrenger, want eenmaal in het veld zijn ze zelf gaan bewegen.

Het was mooi om te zien hoe het management de taak, die zij gekregen hebben van de aandeelhouders, doorgaven aan de middelmanagers en wat dat weer voor effect had op de medewerkers. Opvallend was dat de medewerkers maar ook het management boos, gelaten én accepterend reageerde, zoals je dat binnen een organisatie vaak ziet gebeuren.

Het inzicht:

Nadat de representanten bewogen en gesproken hadden, viel op dat er binnen de organisatie behoefte was aan de zichtbaarheid van en communicatie door de aandeelhouders. De medewerkers hadden willen zien dat de aandeelhouders het gesprek aan hadden gegaan en uitleg hadden gegeven over de transformatieplannen binnen de organisatie.

Dit zou minder verwijdering en onbegrip hebben gebracht binnen de groep en juist een grotere bereidheid van de medewerkers om mee te werken aan de transformatieplannen.

Terug naar organsatieopstellingen